Hướng dẫn sử dụng dịch vụ Hik Connect trên ứng dụng iVMS 4200

Tạo tài khoản tại link: https://sgpauth.hik-connect.com/signIn?from=c17392dc2e6c405a931b&r=4540802774676736622&returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.hik-connect.com%2Fdevices%2Fpage&host=www.hik-connect.com

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Viết Bình luận